Kontakta Kalmeborg direkt vid fel på produkten.
Produkter kan returneras enligt öppet köp på kundens bekostnad, samt en returavgift på 10% av varans värde.